Skip to main content
Please wait...

Privacyverklaring

Privacyverklaring SalesZ

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is. Onze medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van al onze klanten en dus ook van u. Als u contactpersoon bent voor een klant verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Wij hebben uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om u als klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. U kunt dan denken aan uw contactgegevens en emailadres. Als u geen klant meer van ons bent, vernietigen wij uw persoonsgegevens na een bepaalde periode.

Om nieuwe klanten te werven of nieuwe producten of diensten te promoten verwerken we ook persoonsgegevens. Vaak gaat het dan om een beperkt soort gegevens, zoals contactgegevens. Als u nog geen klant bent, kunnen we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken om binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. Wij vragen op dat moment uw toestemming.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen en verbeteren

Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze kloppen. U kunt ons daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dragen. De wet bepaalt of wij aan uw verzoek kunnen meewerken.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden en om nieuwe klanten te werven. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met een partij die namens ons post naar onze klanten verstuurt. Wij geven persoonsgegevens aan die derde partij om dat te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens daar in even goede handen zijn als bij ons.

We moeten ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie (waaronder ook persoonsgegevens) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan een toezichthouder of andere instanties.

Wilt u precies weten wat wij doen met uw persoonsgegevens? U kunt dan hier contact met ons opnemen.

SalesZ

Laan van de Maagd 61
7324 BS, Apeldoorn
Telefoon: +31 (0) 853032847
info@sales-z.nl